Pobočkové telefónne ústredne

 • slúžia na mimofiremnú a vnútrofiremnú komunikáciu medzi zákazníkmi a zamestnancami

 • umožňujú automatický výber operátora, vždy najlacnejší hovor

 • používanie hlasovej pošty (odkaz príde do mailu) a nahrávanie hovorov

 • ovládanie telefónneho prístroja cez PC alebo telefonvanie  priamo z PC

 • riaditeľsko-sekretárske funkcie (rôzne spôsoby prepájania a smerovania hovorov)

 • tarifikačné systémy 

 • systém jednotného spracovania správ (unified messaging)

 • IP telefónia na do verejnej siete a na klapky (využívanie diaľkových IP klapiek)

 • kontaktné (call) centrá s náväznosťou na systém CRM

 • nízkonákladové call centrá pre SME a SOHO segment

 • budovanie bezdrôtového bunkového systému štandardu DECT alebo WiFi

 • integrovanie mobilných tel. do systému ako klapiek alebo paraleliek

Služby:

 • Analýza požiadaviek
 • Návrh riešenia, spolupráca pri výbere operátora, dimenzovanie telekomunikačnej prípojky
 • Tvorba všetkých stupňov projektovej dokumentácie
 • Tvorba číslovacieho plánu
 • Dodávka a profesionálna inštalácia systému
 • Konfigurácia počítačovej siete, nastavenie parametrov Quality-of-Service
 • Diaľkový servis a monitoring
 • Consulting

Image

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: