Požiarny a evakuačný rozhlas

Ďalším z odborov, kde naša firma môže ponúknuť komplexné služby od projektu po realizáciu vrátane akýchkoľvek dodávok, je ozvučenie. Slúži na zaistenie bezpečnej evakuácie rozsiahlych objektov pri nebezpečenstve a k ich profesionálnemu ozvučeniu. Využíva sa vo verejných priestoroch na vysielanie reklamných spotov, zábavných programov, hudby a k príležitostným hláseniam. Stále viac sa prehlbuje úzká náväznosť so systémami ostrahy objektov (PSN, EPS, ACS) na základe ich digitálneho prepojenia a široko programovateľných riadiacích jednotiek systému ozvučenia. 

Image

Systém musí zodpovedať norme STN EN60849 a vyhláške č. 94/2004 Ministerstva vnútra SR, ustanovujú sa ňou technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a používaní stavieb, v ktorých sa predpokladá pohyb viac ako 200 osôb. Požiarny a evakuačný rozhlas by mal zabezpečovať predovšetkým spoluprácu s požiarnou ústredňou resp. iným poplachovým zariadením, adresne smerovať správy do dotknutej časti objektu, riadiť evakuáciu osôb atď. Máme skúsenosti s inštaláciou v kancelárskych, nemocničných priestoroch a aj s ozvučením väčších plôch, napr. markety alebo výrobné haly. 

K našim hlavným partnerom v tejto oblasti patia spoločnosti GE Security, SCHRACK SECONET a BOSCH, pri využití 100V technológie, které sú na špičke oboru a disponujú širokým sortimentom komponentov k riešeniu všetkých požiadaviek našich zákazníkov.

Používame systémy značiek

ImageImageImageImageImage

 


 

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: