Počítačové siete

Základom komunikačnej infraštruktúry „ inteligentných budov“ je štruktúrovaná kabeláž, ktorá rieši prenos dát, hlasu a obrazu po tej istej fyzickej kabeláži.

Káblové rozvody sú ukončené v zásuvkách a v prepojovacích paneloch, ktoré sú umiesnené v dátových rozvádzačoch spolu s aktívnymi prvkami, ktoré menežujú internet, hlas a dáta.

Image

Výhody takejto siete sú:

  • nadčasovosť – životnosť kabeláže je 25 – 30 rokov a jej parametre umožňujú zmeny prenosových protokolov

  • vysoká variabilita – umožňuje zmeny technológie siete pri organizačných zmenách, pri presťahovaní kancelárií, premiestnení pracovníkov alebo iných zmenách v sieti

  • ľahká možnosť rozšírenia siete - bez narušenia chodu už jestvujúcej siete

  • rýchla úprava siete pri porušení káblov – pri poruche je vyradená len tá časť siete, ktorá je napojená na poškodený kábel; úpravou v dátovom rozvádzači je možné zabezpečiť také prepojenie, ktoré umožní normálnu prevádzku siete

Pri návrhu - projekte a inštalácii SK sa riadime podľa základnej medzinárodnej normy ISO/IEC 11801 2nd edition, ktorá stanovuje štruktúru, topológiu a technické požiadavky na komponenty a prenosovú cestu. Stanovuje tiež parametre a metódy pre testovanie inštalovaných kabeláži.
Certifikáciu – premeranie ŠK vykonávame vlastnými meracími prístrojmi od firmy IDEAL. O výsledkoch meraní vyhotovíme meracie protokoly.

Používame systémy značiek

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage


 

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: