O nás

Bezpečnostné a informačné systémy šité na mieru

Vznikom firmy G&G s.r.o. v roku 1996 v Košiciach, neskôr premenovanej na GALARMTECH s.r.o., vstúpila na domáci trh spoločnosť poskytujúca komplexné služby počínajúc konzultáciami, projektovaním, dodávkou, montážou a končiac odbornou revíziou, záručným a pozáručným servisom v oblastiach:

  • elektronické zabezpečovacie systémy EZS - alarmy
  • elektronickej požiarnej signalizácie EPS
  • telekomunikačných zariadení (telef. ústrední, faxov, modemov, atď.)
  • priemyselnej kamerovej televízie
  • elektronických audio a video vrátnikov
  • dochádzkových a prístupových systémov
  • dátovej siete

Pracovníci firmy GALARMTECH s.r.o. sú odborne vyškolení a majú bohaté skúsenosti a prax s montážou a obsluhou bezpečnostných systémov. Charakterizuje ich spoľahlivosť, diskrétnosť, pohotovosť a profesionálny prístup pri riešení možných problémov. Výsledkom je záruka maximálnej bezpečnosti, obojstrannej spokojnosti a dlhodobej funkcie všetkých nami dodaných a inštalovaných zariadení.

Profesionalita firmy GALARMTECH s.r.o. vychádza zo špecifickej technickej oblasti zahrňujúcej systémy, ktoré splnia svoj účel len vtedy, ak sú inštalované podľa platných noriem a predpisov, preto sme firmou riadne zaškolenou pre inštaláciu systémov s koncesiou pre túto činnosť.

Záruka firmy GALARMTECH s.r.o. na dodávku a montáž jednotlivých komponentov ako aj celého systému je v rozmedzí jedného až šesť rokov. Záručný a pozáručný servis je zabezpečený non-stop podľa požiadaviek a potrieb zákazníka. Odborné revízie a pravidelné technické prehliadky sú vykonávame podľa platných noriem v dohodnutých termínoch na základe uzatvorenej zmluvy.

Zákazníci firmy GALARMTECH s.r.o. svojím rozhodnutím pre naše služby spoľahlivo chránia svoje podnikateľské objekty, rodinné domy, súkromné byty, chaty aj verejné inštitúcie.

Našou snahou je navrhovaným riešením vyhovieť požiadavkám zákazníka, splniť všetky kritéria a aj niečo navyše ako je napr. zabezpečiť systém pre požadovanú rezervu do budúcnosti.