Dochádzkové a prístupové systémy

Prístupový systém zabezpečuje kontrolu pohybu osôb v objekte podľa určitých parametrov. Systémy slúžia k blokovaniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov. Zariadenia riadiace a monitorujúce jednotlivé vstupy (turnikety, brány, závory, čítačky) sú ovládané bezkontaktnými čipovými kartami. Tento systém môže byť prevádzkovaný samostatne, alebo v rámci komplexného bezpečnostného systému s pripojením na zariadenia PSN, CCTV, MaR alebo EPS.V konkrétnej aplikácii sú potom riadené turnikety, bránky, závory, časové spínače, odčítané peniaze z konta karty, zamykanie šatňovej skrinky, otvárané dverné zámky...

ImageImage

Máte prehľad o príchode a odchode Vašich zamestnancov na Vaše pracovisko? O ich pohybe na pracovisku? Nie? Váš problém vyrieši zavedenie počitačovej evidencie dochádzky. Jednoduchým spôsobom cez PC budete mať kompletný prehľad o pohybe zamestnancov. Dochádzkový systém registruje všetky príchody a odchody zamestnancov na pracovisko. Spolu s časom prechodu je registrovaný typ prechodu (príchod do práce, odchod z práce, odchod k lekárovi, návrat od lekára, služobný odchod, služobný príchod, súkromné prerušenie pracovnej doby, atď.). Výkonný software odbúravá ručné spracovávanie odpracovanej doby a umožňuje automatické prevody do ďalších informačných systémov (personalistika a mzdy).

Používame systémy značiek

ImageKontaktný formulár na nezáväznú ponuku: