Kontrola strážnej služby

Princíp činnosti

Kontrolné miesta stráženého objektu sú vybavené identifikačnými čipmi. Strážnik je vybavený elektronickým snímačom, ktorým pri obchôdzke jednoduchým priložením snímača ku kontrolnému čipu načíta čo je opticky aj akusticky signalizované (bliknutie a pípnutie snímača). Data zo snímača sú potom pomocou záznamového média (dátového čipu) prenesené do počítača a vyhodntené.

Dátový čip funguje ako záznamové médium. 

Práca so snímačom je veľmi jednoduchá.

ImageImageImage


 

Kontaktný formulár na nezáväznú ponuku: